Tervetuloa puheterapiaan!

Opiskelin logopediaa Helsingin Yliopistossa valmistuen puheterapeutiksi. Kokemusta lasten ja nuorten kuntoutuksesta on nyt kertynyt jo liki 30 vuotta.

Puheterapiakuntoutuksella lievennetään ja korjataan puheen ja kielen häiriöitä ja autetaan saavuttamaan mahdollisimman toimiva vuorovaikutus- ja kommunikointikyky. Kuntoutus perustuu puheterapeuttiseen tutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutus toteutuu varsinaisilla puheterapiakäynneillä, sekä ohjaavana ja konsultoivana yhteistyönä kuntoutettavan vanhempien, läheisten ja tärkeiden sidosryhmien kanssa. Kuntoutukseen kuuluu lisäksi yhteistyö hoidosta vastaavan tahon kanssa (mm. HUS ja Kehitysvammapoliklinikka), joka määrittää asiakkaan kuntoutuksen tarpeen ja tekee kuntoutussuunnitelman.

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattiryhmien kanssa (mm. foniatri, fysioterapeutti, hammaslääkäri, toimintaterapeutti, neuropsykologi).

Toimin Helsingissä, pääasiallisesti kantakaupungin alueella ja sen lähiympäristössä.

Kuntoutan artikulaatiota, viivästynyttä puheen ja kielen kehitystä, kehityksellistä kielihäiriötä, dyspraksiaa ja dysfonologiaa. Käyn kuntoutettavan asiakkaan luona kotona, päiväkodissa, laitoksessa tai koulussa.

Täydennän osaamistani säännöllisesti lisäkoulutuksilla pitäen itseni ajan tasalla mielenkiintoisessa ja palkitsevassa työssäni.