Tervetuloa puheterapiaan!

Yli 20 vuoden kokemuksella, innostavassa ilmapiirissä, kiinnostavin terapiamateriaalein ja -välinein.

Puheterapiakuntoutuksella lievennetään ja korjataan puheen ja kielen häiriöitä ja autetaan saavuttamaan mahdollisimman toimiva vuorovaikutus- ja kommunikointikyky. Kuntoutus perustuu puheterapeuttiseen tutkimukseen ja sen pohjalta tehtyyn yksilölliseen kuntoutussuunnitelmaan.

Kuntoutus toteutuu varsinaisilla puheterapiakäynneillä, sekä ohjaavana ja konsultoivana yhteistyönä kuntoutettavan vanhempien, läheisten ja tärkeiden sidosryhmien kanssa. Kuntoutukseen kuuluu lisäksi yhteistyö hoidosta vastaavan tahon kanssa (mm. HUS ja Kehitysvammapoliklinikka), joka määrittää asiakkaan kuntoutuksen tarpeen ja tekee kuntoutussuunnitelman.

Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattiryhmien kanssa (mm. foniatri, fysioterapeutti, hammaslääkäri, toimintaterapeutti, neuropsykologi).

Toimin Helsingin alueella ja kuntoutan artikulaatiota, viivästynyttä puheen ja kielen kehitystä, kehityksellistä kielihäiriötä, dyspraksiaa ja dysfonologiaa. Käyn kuntoutettavan asiakkaan luona kotona, päiväkodissa, laitoksessa tai koulussa.

Täydennän osaamistani säännöllisesti lisäkoulutuksilla pitäen itseni ajan tasalla mielenkiintoisessa ja palkitsevassa työssäni.