HEIJASTUKSIA

Sinulle, joka olet lapsen vanhempi, isovanhempi, sukulainen, hoitaja, tms:
Kerro lapselle, jonka kielenkehitys on norminmukaista, joka on vielä puhumaton, tai ikäänsä nähden heikosti puhuva, mitä hän näkee, kuulee, koskee, maistaa, katsoo... Sano se hänelle hänen äidinkielellään. Kuuntele häntä. Anna hänelle aikaa ilmaista itseään. Anna hänellekin ilmaisuvuoro, niin ettet puhu hänen puolestaan, vaikka kieltä tai puhetta olisi vähän tai ilmaisu kovin hidasta.... Laula hänelle ja hänen kanssaan. Loruile hänelle ja hänen kanssaan. Kuunnelkaa ja laulakaa yhdessä lapsen kehitysiälle soveltuvaa musiikkia ja lauluja. Lapsi kuulee jo kohdussa puhetta, ääniä ja rytmejä...Siitä se lähtee - läheisyyden ja ilon kokemuksista, jota lämminhenkinen ja turvallinen vuorovaikutus antaa! Lapsi oppii ja kehittyy leikkiessään. Lukekaa ja katselkaa kirjoja. Pikkulapsi ei tarvitse välttämättä lainkaan TV:tä tai tablettia seurakseen; Yhdessä aikuisen kanssa pelatessa ja katsellessa niistäkin voi olla iloa ja hyötyä sitten, kun lapsi on sopivassa iässä. Aikuinen voi vallan mainiosti unohtaa kännykkään puhumisensa ja olla vuorovaikutussuhteessa lapseen, kun ulkoillaan, lapsi istuu rattaissa tai ollaan ratikassa....Aikanaan huomataan, jos lapsi tarvitsee myös tukitoimenpiteitä, jotta vuorovaikutus, kieli ja puhe voisivat kehittyä. Lapsi saattaa tarvita puheterapeutin antamaa kielellistä kuntoutusta. Lasta tuetaan tällöin yhdessä perheen ja lähipiirin kanssa puheen, kielen ja vuorovaikutuksen kehittymisessä. Joskus tarvitaan kommunikoinnin tueksi puhetta korvaaviakin apukeinoja, kuten tukiviittomia ja kuvia.
Ihminen saattaa tarvita kielellistä kuntoutusta myös myöhemmällä iällä ja aikuisena, jos sairaus tai vamma on heikentänyt kykyä kommunikoida.
Puheterapeutti on henkilö, joka osaa auttaa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin pulmatilanteissa.